Saturday, June 22, 2013

#21

boleh aku jujur satu perkara disini?

aku mula benci engkau.